BAK修建设计事件所JD别墅设计

BAK修建设计事件所JD别墅设计

BAK修建设计事件所完成为了在阿根廷布宜诺斯艾利斯省Mar Azul丛林里一组别墅的设计项目。

【读音】:

BAKxiū jiàn shè jì shì jiàn suǒ wán chéng wéi le zài ā gēn tíng bù yí nuò sī ài lì sī shěng Mar Azulcóng lín lǐ yī zǔ bié shù de shè jì xiàng mù 。

华体会-华体会首页-hth最新版

  • 分享


上一篇:舒爽的方块 加拿年夜魁北克劳伦琴山某别墅 下一篇:2010年第21届法国肖蒙国际海报节获奖名单

发表评论